Kampania już dawno przeszła przez linię z pozytywnej na negatywną - reklamowo- oskarżycielski .
Celem tej kampanii jest zmniejszenie Ocena z jego konkurentów. prób wpływania na
i częste zastraszania wyborców , jak również egzekwowanie
inicjacji działań masa studentów. większość agitmaterialov
w środkach masowego przekazu bez znaku " reklam politycznych " - i to jest manipulacja
opinii publicznej. Kandydaci aktywnie rozpowszechniać prezenty, produkty i
usług, zorganizować punkt sprzedaży produktów po niskich cenach , opisanych
"wspierać" . Wszystko to wraz z mieszaniem. Takie działania mogą być wywoływane
przekupstwa wyborców , którzy wierzą w "support"

Share This Post: