Przy regularnym posiedzeniu Usługi finansowe Komisja postanowiła anulować akcję
licencji z trzech kas

13 maja odbyło się regularne posiedzenie Państwowej Komisji w sprawie rozporządzenia
Rynków usług finansowych. Po zapoznaniu się z porządku obrad
dzień, w którym decyzja o cofnięciu pozwolenia na działalność
do pozyskania lokat w SKOK rachunków oszczędnościowych i licencji
na działalność polegająca na świadczeniu kredytu finansowego kosztem
pożyczonych środków, ale wkład uczestników COP na kontach depozytowych: - COP
"Potiomkin" (Odessa), w związku z wyłączeniem informacji kredytowej
Unii z Państwowego Rejestru instytucji finansowych i odwołania
zaświadczenie o wpisie instytucji finansowej - KS "półprodukty" (Użhorod)
w związku z wyjątkiem unii kredytowych z rejestru państwa
instytucji finansowych i unieważnienie świadectwa rejestracji finansowych
instytucji - KS "Piotrowski" (Dniepropietrowsk) w związku z wyłączeniem
informacje o unii kredytowych z państwowego rejestru instytucji finansowych
oraz umorzenia świadectwa rejestracji instytucji finansowej.

Share This Post: