Rada Najwyższa ratyfikował porozumienie z Bankiem Światowym na pożyczkę w wysokości
60.000.000 dolarów w drugiej fazie rehabilitacji ukraińskich elektrowni wodnych.

W przypadku przyjęcia projektu uchwały № 313 posłów głosowało za 0169
minimalne wymagane 226. W swojej decyzji parlamentu ratyfikowały stosowne
umowy podpisanej przez Ministerstwo Paliw i Energii oraz WB 3 lutego .
Uwaga , 3 lutego Ministerstwo Energii i WB podpisane umowy na świadczenie
dopfinansirovaniya projektu rehabilitacji wodnej Ukrainy. w ciągu
Faza 2 projektu planowane jest odtworzenie i 3 elektrowni wodnych
Dniepr HPP -2 elektrowni wodnej i Kremenczug .

Share This Post: