Stosunkowo szczęśliwym uczuciem 68% ludności Ukrainy , z których tylko
17% uważa się za jednoznacznie szczęśliwy.

Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez socjologiczną
grupy "Ocena" . Jednak co piąty badany czuje się nieszczęśliwy.
Kolejne 13 % nie mógł się zdecydować . W porównaniu z tym samym badaniu,
przeprowadzone w październiku 2009 r. liczba osób, które uważają się za bardziej lub
mniej szczęśliwy , nieznacznie spadła z 70 do 68%. Liczba tych
którzy uważają się za wyjątkowo szczęśliwy, spadł z 27 do 17%. jako
rok temu, najszczęśliwsza ludzie czują się na północy i zachodzie ,co najmniej
szczęśliwy - ludzie Donbasu.

Share This Post: