Najwyższej zamierza zrezygnować z karty kierowcy jazdy.

Na przyjęcie w pierwszym czytaniu numer rachunku 7066 głosował
239 deputowanych w 226 wymagane. To dowiedziałem się, że inicjatorzy projektu ustawy
O zmianie niektórych ustaw (dotyczące odwołania certyfikatu do przekazywania
Poprawy kierowcy i rozliczeń w zakresie bezpieczeństwa
ruchu) są Rada posłów Sergey Gusarov (Partia Regionów)
i Natalie King (Julii Tymoszenko). W projekcie ustawy proponuje
zmiana części 9 artykułu 15 ustawy o ruchu drogowym, zgodnie z
że prawo do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii
potwierdzone przez biegłego kierowca pojazdu z ustalonymi
daty ważności. Ponadto, według autorów projektu ustawy, rozwój dokumentu
ze względu na konieczność dostosowania przepisów tego artykułu do wymogów
Prawodawstwa europejskiego. W szczególności legislacyjnych wykonania
muszą uzyskać certyfikat przekazać kierowcy nie jest zgodne
z wymogami Międzynarodowej Konwencji o ruchu drogowym, zgodnie z którym
uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest poświadczone jedynie do odpowiednich
tożsamości. Teraz prawo do kierowania pojazdami odpowiedniej
kategorii potwierdziła tożsamość kierowcy pojazdu
z siedzibą ważności i voucher świadectwa kierowcy
funduszy.

Share This Post: