Gabinet Ministrów zarządził grantobiorców do przekazywania informacji
wykluczenia ta jest zawarta w uchwale Rady Ministrów № 295 .

Rząd ustalił, że w przypadku przeniesienia własności
Obudowa innego człowieka odbiorca jest zobowiązany w ciągu 10 dni na zgłoszenie
o tym w organach Pracy i Opieki Społecznej. Ponadto, Rada Ministrów
że jeżeli nieruchomość jest przekazywane ludziom mieszkań , którzy nie
została zarejestrowana w lokalach mieszkalnych ,udzielania dopłat ma być zakończony.
Suma dotacji z uwagi na nieujawnienie niepotrzebnie przeliczone obywatel
Przeniesienie własności mieszkań z innym mężczyzną , wraca do krajowych
na żądanie organu , który go wyznaczył dotacji. Przypomnijmy, że w 2011 roku, zgodnie z
Ministerstwo Polityki Społecznej , średnia wielkość dotacji wyniesie
około 228 hrywien na miesiąc lub 2738 hrywien rocznie. W 2010 r. przeciętne miesięczne
liczby odbiorców dotacji na zhilkomuslug było 605.000 rodzin
ze średnią miesięczną dotację z 164 , 10 hrywien , lub
1969 , 2 hrywien rocznie na rodzinę. 14 lipca 2010 Rada Ministrów podjęła decyzję o
zwiększenie dotacji publicznych zapłacić za zhilkomuslug .

Share This Post: