Gabinet zatwierdziła umowę z Serbią w sprawie odmowy wizy
dla obywateli, służby prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odpowiednie międzyrządowych
Umowa została podpisana w dniu 31 maja w Kijowie.

Postanowienia umowy przewiduje ustanowienie wzajemnych
ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy i Serbii na okres nieprzekraczający
30 dni w ciągu 60 dni od daty pierwszego wjazdu . Zatwierdzenie umowy gabinetu
jest niezbędne procedury krajowe do wejścia
w życie.

Share This Post: