Narodowy Bank Uwagi złagodzenie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw. o
Jest to określone w NBU .

W ankiecie przeprowadzonej wśród menedżerów przedsiębiorstw różnych form własności, prowadzone
W maju NBU przeanalizował widoki 1271 liderów biznesu z całego
regionów Ukrainy. "Oczekiwania przedsiębiorstw w drugim kwartale poprawiła się znacząco ,
Mimo odmowy lukę ukraińskiej gospodarki w zakresie ewentualnych nowych
wstrząsów jest jeszcze za wcześnie ... Oczekiwania inflacyjne spadły do ​​poziomu sprzed kryzysu "
- Powiedział w oświadczeniu . W szczególności, wzrost cen konsumpcyjnych w najbliższych
12 miesięcy wyniesie 15 respondentów, 4% w porównaniu
20, 6 % w okresie styczeń- marzec 2009. Według badań , obecny kryzys finansowy i gospodarczy
przedsiębiorstw państwowych ustabilizował się nieco. W ciągu roku ma
dalszej normalizacji sytuacji. Odsetek respondentów, którzy
planu w celu przyciągnięcia kredytów bankowych, a ona 53, 5% w porównaniu do 52 8 %
kwartał wcześniej . Odsetek przedsiębiorstw, które nie spodziewają się znaczących zmian
kurs hrywny w 2. kwartale wzrosły o 40 , 3 % w porównaniu z 18 4 % w poprzednim kwartale .
W lutym 2009 r. , stwierdził, Narodowego Banku wzrosły oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw.

Share This Post: