Wielkość sprzedaży usług przez przedsiębiorstwa na Ukrainie w okresie styczeń- czerwiec 2009
wynosiła 86 , 4 mld USD, co w cenach porównywalnych do 15 , 6% mniej niż
samym okresie w 2008 roku , państwo Komitetu Statystyki
Ukraina .

Udział usług różnych rodzajów transportu , poczty i komunikacji stanowiły około
60% z całości usług. Przeciętnie jedna firma została sprzedana
usług w tym okresie do 1637 r., 3 UAH . W tym samym czasie , największa wartość tego
wskaźnik ten wynosił w zakładach w Kijowie ( 5855 , 7000 USD) i Sewastopolu (2979 , 7
tys ).

Share This Post: