Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna podwyższenie limitu szkolnictwa wyższego
instytucji czesnego w rok akademicki 2009/2010 , wielkość inflacji
2008 roku.

Jest to określone w Ministerstwie Gospodarki opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów.
"W celu ustalenia, że ​​wzrost opłat za świadczenia płatnych usług w systemie
kształcenia w roku akademickim 2009/2010 nie może przekroczyć oficjalnie zdefiniowana
stopę inflacji za poprzedni rok kalendarzowy "- dokument mówi.
Według Ministerstwa Gospodarki, jak określono w uzasadnieniu do projektu, to
usprawni przyjęcie mechanizmu regulacyjnego czesnego i
ustabilizować sytuację na tym rynku. Ministerstwo zwraca uwagę, że
wyniki kontroli Państwowej Inspekcji, w ramach Ministerstwa Gospodarki, nie ma
znacząca różnica w wysokości opłat za naukę w różnych regionach,
oraz w różnych instytucjach, co wskazuje na brak ekonomicznych
zasadności tych opłat, ponieważ sytuacja ta nie może być wyjaśnione przez różnice
w procesie uczenia się. W koszt szkolenia obejmuje koszty
remonty w całości, żywność, lekarstwa, stypendia;
do kosztów niektórych wydatków wliczone w cenę arbitralnie,
w zależności od prestiżu uczelni.

Share This Post: