Preşedintele ucrainean Viktor Iuşcenko a introdus -o decizie a National
Securitate şi Apărare cu privire la evoluţia negocierilor cu Uniunea Europeană în ceea ce priveşte
încheierii unui acord de asociere între Ucraina şi UE .

Potrivit deciziei, luând în considerare informaţiile din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei
privind negocierile cu Uniunea Europeană privind încheierea Acordului
De asociere între UE şi Ucraina, Consiliul Naţional de Securitate ia act de rezultatele pozitive
în acest domeniu. În acelaşi timp, Consiliul ia act de faptul că a continuat cu succes
conduce aceste negocieri, în special în ceea ce priveşte stabilirea unei liber
Schimburile comerciale între UE şi Ucraina, este cea mai importantă problemă în relaţia
între Ucraina şi UE. Consiliul Naţional de Securitate a recomandat că Cabinetul de Miniştri al Ucrainei: 1) să ia
ţinând seama de rezultatul negocierilor cu UE privind încheierea Acordului
De asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană (în termeni de stabilire a unei zone
zonă de liber schimb între Ucraina şi UE), măsuri de consolidare în 2010
de lucru cu adaptarea legislaţiei ucrainene la legislaţia UE (inclusiv
inclusiv reformele instituţionale), în domeniile de reglementare tehnică, guvernul
de achiziţii publice, vamale regulament (controalele sanitare şi fitosanitare), 2)
asigure o reprezentare corespunzătoare a părţii ucrainene în toate etapele
negocierile cu UE să încheie un acord de asociere între Ucraina şi
Uniunea Europeană, care, în special, pentru a oferi la momentul de finalizare
Proiectul de lege privind Bugetul de Stat al Ucrainei pentru 2010, costul
asigurarea participării Ucrainei la aceste negocieri, şi 3) pe o bază trimestrial pentru a se asigura:
informarea publicului cu privire la măsurile întreprinse în domeniul integrării europene
Integrarea Ucrainei, inclusiv negocierile cu UE privind încheierea Acordului
De asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană, precum şi rezultatele obţinute;
consultare cu producătorii interni de bunuri şi servicii
asociaţiile lor cu privire la aspectele problematice care apar în timpul negocierilor
cu UE privind încheierea unui acord de asociere între Ucraina şi European
Uniunii Europene cu privire la instituirea unei zone de liber schimb între Ucraina şi UE, şi 4)
ia măsuri pentru a asigura coordonarea Executivului central
de putere în negocierile cu UE să încheie un acord de asociere între
Ucraina şi Uniunea Europeană, în special, pe aspecte sectoriale, şi 5) prevăd
Bazat pe acordurilor încheiate în timpul negocierilor cu UE privind încheierea de
Acord de asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană în cadrul proiectelor
reglementările privind integrarea europeană şi euro-atlantice
Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a recomandat: 1) la
în termen de o lună pentru a Preşedintelui Ucrainei propuneri referitoare la poziţia
Ucraina, în discuţiile cu UE în 2010 privind încheierea Acordului
De asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană, şi 2) se asigură că
în mod regulat, în consultare cu statele membre cu privire la modalităţile de a aborda
problemele apărute în timpul negocierilor cu UE în ceea ce priveşte
încheierii unui acord de asociere între Ucraina şi UE.

Share This Post: