Najvyššou radou ratifikoval dohodu so Svetovou bankou o úvere vo výške
60.000.000 dolárov pre druhú fázu rehabilitácie ukrajinskej vodných elektrární.

Na prijatie návrhu uznesenia № 313 poslancov hlasovalo za 0169
minimálne 226. Vo svojom rozhodnutí Parlamentu ratifikovali príslušné
dohody uzatvorenej medzi ministerstvom palív a energie a WB 3. februára .
Všimnite si , 3. februára ministerstvo energetiky a SB podpísali zmluvu na poskytovanie
dopfinansirovaniya projekt rehabilitácie ukrajinskej vodnej energie. V
Fáza 2 projektu je plánované na rekonštrukciu a 3 vodných
Dneper HPP -2 vodné elektrárne a Kremenchug .

Share This Post: