Najvyššia Rada má v úmysle zrušiť karty vodičský preukaz.

Na prijatie v prvom čítaní návrhu zákona číslo 7066 hlasoval
239 poslancov v požadovanom 226. Jedná sa dozvedel, že iniciátori zákona
O zmene niektorých zákonov (zákon o zrušení osvedčenia k povoleniu
Vodič zlepšenie a riešení v oblasti bezpečnosti
prevádzka) je Rada snemovne Sergey Gusarov (Strana regiónov)
a Natalie King (Julia Tymošenková). Návrh zákona navrhuje
zmeniť časť 9 z článku 15 zákona o premávke na pozemných komunikáciách, podľa
, Že právo viesť motorové vozidlá do príslušnej kategórie
potvrdzuje certifikovaný vodiča vozidla so zavedenou
dátum vypršania platnosti. Navyše sa podľa zákona autorov, vývoj dokumentu
vzhľadom na potrebu zosúladiť ustanovenia článku požiadavkám
Európskej legislatívy. Najmä legislatívne stelesnenie
potrebné získať certifikáciu prejsť ovládač nie je v súlade
s požiadavkami Medzinárodného dohovoru o cestnej premávke, podľa ktorého
právo riadiť motorové vozidlo musí byť certifikované iba oprávneným
identity. Teraz právo riadiť vozidlá príslušných
kategórie potvrdil totožnosť vodiča vozidla
so sídlom platnosti a poukaz na osvedčenie vodiča
prostriedkov.

Share This Post: