V minulom roku, Ukrajina bol rast cien za konštrukciu a montáž.

Podľa štátnej štatistike, cenový index pre stavebníctvo a stavebných prác v roku 2012 oproti roku 2011 predstavoval 112, z 6 %. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v indexe oblasti nehnuteľností, prenájom, strojárstvo a služby podnikov ( 13, 4 % ), vzdelanie ( 13, 2 % ), v oblasti zdravotných a sociálnych služieb ( 13, 2 % ) a najmenší vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody ( 11, 5 % ), poľnohospodárstvo a lesníctvo ( 10, 5 % ), v poskytovaní verejných služieb a osobné služby ( 10, 4 % ). Index určená pre stavby v období zvýšil o 13, 1 % ( obývaný 13, 4 %, a nebytových o 12, 7 % ), a inžinierska zariadenia v 13, 7 %.

Share This Post: