Najlacnejšie krajín v Európe zvanej Macedónsku . Tak uvádza sa v správe
EÚ štatistického úradu Eurostat , ktorá porovnávala ceny
tovarov a služieb v 37 európskych krajinách .

V Macedónsku , kandidát na vstup do EÚ , ceny sú nižšie o 53
sadzby , ako je priemer v EÚ. Najlacnejšie krajín v EÚ , je Bulharsko ,
, kedy spotrebiteľské ceny boli nižšie ako európsky priemer o 49
percent. V štúdii Eurostatu sa zúčastnilo 27 krajín - členov EÚ ,
rovnako ako tri krajiny - kandidátov na členstvo v EÚ ( Chorvátsko , Macedónsko ,
Turecko ) , tri štáty - členmi Európskeho združenia voľného obchodu
( Island , Nórsko a Švajčiarsko ) , rovnako ako Bosna a Hercegovina , Albánsko ,
Čierna Hora a Srbsko . Štatistiky agentúry nákupný radca 2 , 5 tisíc
druhov tovaru a služieb v týchto krajinách . Ale najdrahšie krajiny
Európa - Dánsko . Hladina spotrebiteľských cien v tomto štáte o 41 percent
vyšší ako priemer EÚ. Ďalšie najdrahšie v Európe
Nórsko a Švajčiarsko .

Share This Post: