Za prvých šesť mesiacov tohto roka Ukrajina patrila k najhorším
CIS ukazovatele priemyselnej výroby. Prišli sme o tretinu objemu.

A odborníci hovoria , že nie je žiadny dôvod pre priemysel
väčšie množstvo z nich v blízkej budúcnosti . Jediným faktorom , ktorý môže
teplární - obnovenie vývozu. Ale vstúpiť na zahraničné trhy
Potrebujeme novú kvalitu a inovatívne produkty. Komentáre k
UBR Vladimir lanovím , predseda Centra pre trhových reforiem : "Ak sú sľubné
trhoch , a naša spoločnosť môže preukázať , vláda podnikateľské zámery exit
nových produktov , by mala vláda začať programový prístup ,
najmä zabezpečenie rýchleho návratu dane z pridanej hodnoty , ktoré im teraz
boli kapitálu , niektoré ceny , dane , alebo cez urýchlené
odpisy "

Share This Post: