Ukrajinski predsednik Viktor Juščenko je uvedlaodločitvi državnega
varnost in obrambo o napredku pogajanj z Evropsko unijo v zvezi z
sklenitev sporazuma o pridružitvi med Ukrajino inEU .

V skladu z odločbo in ob upoštevanju podatkov Ministrstva za zunanje zadeve Ukrajine
o pogajanjih z Evropsko unijo o sklenitvi sporazuma
Pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, Svet za nacionalno varnost ugotavlja pozitivne rezultate
na tem področju. Hkrati je odbor ugotavlja, da je nadaljevanje uspešnega
vodi pogajanja, zlasti v zvezi z uvedbo brezplačne
Trgovina med EU in Ukrajino, je najbolj pomembno vprašanje v odnosu
med Ukrajino in EU. Svet za nacionalno varnost priporočljivo, da Kabinet ministrov Ukrajine: 1), da sprejmejo
ob upoštevanju izida pogajanj z EU o sklenitvi sporazuma
Pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in Evropsko unijo (v smislu vzpostavitve območja
prostotrgovinskega območja med Ukrajino in EU) ukrepe za krepitev v letu 2010
dela s prilagajanjem ukrajinske zakonodaje zakonodaji EU (vključno
vključno z institucionalnimi reformami), na področju tehničnih predpisov, vladnih
naročil, carinska ureditev (sanitarni in fitosanitarni nadzor), 2)
zagotoviti ustrezno zastopanost ukrajinski strani v vseh fazah
pogajanj z EU za sklenitev pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in
Evropske unije, ki je, zlasti, da zagotovi ob zaključku
Predlog zakona o državnem proračunu za Ukrajine za leto 2010 so stroški
zagotavljajo udeležbo Ukrajine v teh pogajanjih, in 3) na četrtletni ravni, da se zagotovi:
informiranje javnosti o ukrepih, sprejetih na področju evropske
Vključevanju Ukrajine, vključno s pogajanji z EU o sklenitvi sporazuma
Pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in Evropsko unijo, in doseženih rezultatov;
posvetovanje z domačimi proizvajalci blaga in storitev
njihovimi združenji glede problematičnih vprašanj, ki se pojavijo med pogajanji
z EU o sklenitvi pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in Evropsko
Unije o vzpostavitvi območja proste trgovine med Ukrajino in EU, in 4)
sprejmejo ukrepe za zagotovitev usklajevanja centralnega izvršnega
moč v pogajanjih z EU za sklenitev pridružitvenega sporazuma med
Ukrajino in Evropsko unijo, zlasti o sektorskih vprašanj, in 5) zagotoviti
Na podlagi sporazumov, doseženih med pogajanji z EU o sklenitvi
Pridružitveni sporazum med Ukrajino in Evropsko unijo v projektih
predpisi o vključevanju evropske in evroatlantske
Ukrajina. Ministrstvo za zunanje zadeve Ukrajine priporoča, da: 1)
v enem mesecu na predsednika predlogov Ukrajino o položaju
Ukrajina v pogovorih z EU v letu 2010 o sklenitvi sporazuma
Pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in Evropsko unijo, in 2) zagotovitev, da
redno v posvetovanju z državami članicami o načinih za reševanje
težave, ki nastajajo med pogajanji z EU glede
sklenitev sporazuma o pridružitvi med Ukrajino in EU.

Share This Post: