Približno 37% Ukrajincev , s 150 tisoč dolarjev, bi kupilhišo v predmestju .
Ti rezultatiankete med obiskovalciportala " Capital
nepremičnin . "

Anketa , ki je vprašanje je bilo : » Kaj bi si kupili , z 150.000
US $ ? " se je udeležilo 187 ljudi . Malo manj - 27% vprašanih kupili
saj bi sepredlagani znesek ravno v primarnem trgu nepremičnin , 21% -
na sekundarnih stanovanj. S 3% , bi kupilzemljišča , medtem ko 12% ne vlagajo
bi bilo v nepremičnine .

Share This Post: