Kabinet je odobril sporazum s Srbijo o zavrnitvi zahteve za izdajo vizuma
za državljane ,tiskovna služba za zunanje ministrstvo . Ustrezne medvladne
Sporazum je bil podpisan 31. maja v Kijevu .

Določbe sporazuma predvideva ustanovitev vzajemnih
potovanje brez vizumov za državljane Ukrajine in Srbije , zaobdobje, ki ne presega
30 dni v 60 dneh od dneva prvega vstopa . Odobritevkabineta sporazuma
jepotrebno domači postopki za začetek njegove
veljati.

Share This Post: