Ukraina në rezultatet e ndërmarrjeve metalurgjike në korrik 2009
shkurtuar prodhimin e çelikut me 27 , 7 % në krahasim me muajin korrik 2008 - up
2 , 662.000.000 ton dhe ruhen në vendin e tetë në renditjen e 66 vendeve -kryesore
prodhuesit e këtyre produkteve , të hartuar nga Shoqata Botërore e
prodhuesve të çelikut ( WSA , ish hekurit dhe çelikut Instituti Ndërkombëtar
- IISI ) .

Duhet theksuar se rritja e prodhimit të çelikut gjatë krizës, thotë
Vetëm dy vendet - Kina dhe India, si dhe rënia maksimal u vu re
në SHBA - 41, 6% në krahasim me muajin korrik 2008. Të lartë dhjetë vendet e prodhimit të
deri në fund të korrikut të përfshira Kinës (50, 676.000.000 ton, një rritje prej 12, 6%), Japonia
(7, 660 milion ton, duke rënë me 24,% 9), Rusia (5, 017.000.000 ton, një rënie
18, 4%), Shtetet e Bashkuara (4, 971 milion ton, një rënie prej 41, 6%), India (4, 730,000,000
ton, një rritje prej 4, 3%), Korea e Jugut (4, 031 milion ton, një rënie prej 13, 3%)
Gjermani (2, 694.000.000 ton, një rënie prej 28, 8%), Ukraina (2, 662,000,000
ton, duke rënë me 27,% 7), Brazil (2, 496 milion ton, një rënie prej 22, 8%)
dhe Turqia (2, 305.000.000 ton, një rënie prej 8, 5%). Rënia e shkrirjes
ishin në korrik të këtij viti në krahasim me muajin e mëparshëm fikse
në Japoni, ndërsa në shumicën e dhjetë të lartë - një rritje të prodhimit.
Vendet e mëdha prodhimin e çelikut (98% të prodhimit botëror) në korrik 2009
smelted 103 vjet, 861.000.000 ton ky prodhim, 11, 1% me pak
se sa në korrik 2008. Në janar-korrik 2009, 66 vende kanë prodhuar 652, 898
milion ton të çelikut, 19, 9% më pak se gjatë të njëjtës periudhë të vitit 2008
vit. Të lartë dhjetë vendet e prodhimit janë bërë e para shtatë muajve të vitit 2009
ishin si vijon: Kina (317, 313 milionë tonë, një rritje prej 2, 9%)
Japonia (44, 349 milion ton, një rënie prej 38, 5%), India (32, 285 milionë
ton, nje rritje prej 1, 7%), Rusia (31, 801.000.000 ton, një rënie prej 28, 5%), Shtetet e Bashkuara
(29, 239 milion ton, një rënie prej 50, 8%), Korea e Jugut (26, 913.000.000 ton,
rënie për 16, 6%), Gjermania (16, 528.000.000 ton, duke rënë me 41,% 4), Ukraina
(16, 277 milion ton, një rënie prej 37, 2%), Turqia (14, 073.000.000 ton,
të bien nga 16%) dhe Brazil (13, 061.000.000 ton, një rënie prej 36, 9%). Si
raportuar në dhjetë vendeve prodhuar në 2008 përfshirë
Kinë (502 milion ton, një rritje prej 2, 6%), Japonia (118, 7 milion ton, një rënie
1, 2%), SHBA (91, 5 milion ton, një rënie prej 6, 8%), Rusia (68, 5 milion
ton, një rënie prej 5, 4%), India (55, 1 milion ton, një rritje prej 3, 7%), Afrika
Korea (53, 5 milion ton, një rritje prej 3, 8%), Gjermania (45, 8 milion ton,
bien nga 5, dhe 6%), Ukraina (37, 1 milion ton, një rënie prej 13, 4%), Brazil
(33, 7 milion ton, bie në 0,% 2) dhe Italia (30, 5 milion ton, një rënie
3, 4%). Rënia e prodhimit të çelikut në 2008 krahasuar me vitin 2007
vitin e regjistruar në shumicën e dhjetë të lartë, me përjashtim të Kinës, Afrika
Kore dhe India. Çeliku madhe e prodhimit të vendeve në vitin 2008, smelted
904, 1 milion ton të këtij prodhimi, e cila është 1, 2% më pak se në vitin 2007.

Share This Post: