Ministria e Arsimit dhe Shkencës , ka privuar licencën 20 universitete dhe degë të universitetit
që nga fillimi i vitit , tha zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës Alexander
Grebelnik .

Sipas Grebelnika , ministria do të vazhdojë në punën e ardhshme
për të identifikuar shkolla që nuk plotësojnë nivelin rënë dakord të akreditimit .
Ai gjithashtu tha se gjatë fushatës aktuale hyrëse për nxehtë
linjë telefonike ministri ka marrë rreth tre mijë e qytetarëve
në lidhje me korrupsionin .

Share This Post: