Revista amerikane " Forbes " ka publikuar një vlerësim të qyteteve lumtur
Paqe , shkruan " Browser " .

Intervistuar në 20 vende ,njerëzit e përmendur në radhë të parë të qytetit brazilian
Rio de Janeiro . Në vendin e dytë - Sydney - i treti në Barcelonë , në të katërt
- Amsterdam, i pesti - Melbourne . si kanali " 1 +1 " , autorët
studime kanë vënë në dukje se studimi tregon , në vend , përfaqësitë e njerëzve ,
dhe jo gjendjen aktuale të gjërave . " Ky studim i perceptimit , e jo realitetin , "
- ThaSimon ekspert Anholt . Kështu, në fjalët e tij , udhëheqjen
Rio de Janeiro dhe Barcelona - një haraç për nocionin romantike të Mesdheut
dhe Amerikën Latine si një vend pushimi . Top Ten lumtur
qytete përfshirë edhe Madrid , San Francisco , Romë , Paris dhe Buenos Aires .
Vlerësimi është bërë në hulumtimin e 10 mijë njerëzve .

Share This Post: