Linjat e cituar e ekzaminimeve mjekësore shkollore Kiev zgjeruar nga 1 tetori deri në fund
vjeshtë , tha kryetari i parë nënkryetari i KSCA Irena Kilchytska . Kjo ishte informuar
Sot .

Kujtojnë Ministria e Shëndetësisë futur një ekzaminim mjekësor të detyrueshëm të çdo studenti për të
përcaktuar për të cilat grupi intensitetin e orës së edukatës fizike mund të jenë të
caktuar . Vigjilencë e tillë është e lidhur mevdekjet që kanë ndodhur në të kaluarën
vit, në klasat e edukimit fizik .

Share This Post: