Standardet sekser bazuar në përvojën e vendeve perëndimore janë planifikuar për ushtrimin e
tani dhe kompanitë e Ukrainës . Ndërpraktikat e re do të praktikës
shërbimi të përmirësuar , një skemë të re për ruajtjen e depozitimit dhe etikën e korporatave
Sjellja e blerësit .

" Nuk dihet nëse tregu të pasurive të patundshme është gati deri më sot për këto ndryshime
dhe ku ajo të çon ", thanë ekspertët. " Por - shpjegoi siç e përgjithshme
drejtor i pasurive të patundshme Lukhanin Irina - tani në tregun e pasurive të patundshme
për këtë më të gatshëm se, për shembull , disa vjet më parë . Nuk kam asgjë kundër
futjen e standardeve të reja në punën e tregut të pasurive të patundshme dhe ndryshime në rregullat e
pagesën e tarifave . Mos harroni se tregu të pasurive të patundshme është multi- faceted
dhe jo të gjithë shitësit të pranojnë ndryshime të tilla . Në parim , ndodhja e këtyre
shërbime për të pritur . Kjo , mund të them kështu,evolucioni që është karakteristikë e
ndonjë biznes . Në këtë letër , ne praktikojmë llojet e ndryshme të kontratave , në mënyrë
rregulla të tilla nuk janë krejtësisht të reja për ne , ka shumë lloje të shërbimeve të
ku ne kemi përdorur për kohë të gjatë pothuaj të njëjtat teknika për të punuar me shitësit . "

Share This Post: