Travel agjenci online « Skyscanner » botoi një listë me më së paku
vizitoi qytetet britanike kryeqyteti i Evropës. Lista synon të ndihmojë me zgjedhjen e drejtimit
për udhëtimin e ardhshëm për ata që duan të zbulojnë pak i njohur
kulturës.

Sipas studimit, Spanja është e humbur popullaritetin
që nga sot nuk është shumë ekzotike . Kështu, në
listën e kryeqyteteve më të papëlqyeshme evropiane janë : 1 . Chisinau ( Moldavi ) ;
2 . Minsk ( Bjellorusi ) 3 . Luksemburg ( Luksemburg ) 4 . Shkup ( Maqedoni) ;
5 . Sarajevë (Bosnje dhe Hercegovinë ) 6 . Podgoricë (Mal i Zi ) , 7 . Kiev ( Ukrainë) ;
8 . Zagreb (Kroaci ) 9 . Beograd (Serbi ) 10 . Talin ( Estoni) . listë
është e bazuar në të dhënat e agjencisë « Skyscanner » për gjetjen e udhëtimit
udhëzimet në faqen e internetit gjatë 90 ditëve të fundit .

Share This Post: