Garancia e depozitave të individëve Fondi ( FGVFL ) do të bëjë pagesat për tëgarantuar
shumën e kompensimit për të depozituesve të Hypobank likuiduar `` (Kiev ), nëpërmjet zyrave të
`` Ukrsotsbank .

Banka kompenson vkladchikamOb Kjo është deklaruar në Fondin . Pagesat
do të mbahet nga 12 maj - 23 qershor , 2010. madhësia e garantuar
kompensimit për depozitat , duke përfshirë interesin , është 150 mijë UAH .
Më parë , Banka Kombëtare të Ukrainës ( NBU ) ka vendosur më 23 mars
2010 për të eliminuar " Hypobank " likuidues i emëruar një ekspert të pavarur
andrew Kiyak

Share This Post: