Shteti pësuar dëme që arrijnë në 9 , 7 milionë hryvnia .

Në fushën Kiev e nëpunësve publikë për të luftuar ekonomike
krimit të ekspozuar e zyrtarëve të inspektimit rajonale. Ato janë në vitin 2007 ,
besueshme ditur sendërtimi i objekteve ruajtjen e kufizuar
përgjegjësia është kryer pa leje për ndërtimin
punon , përpara se të bëjnë këto objekte në punë nuk ka ndërmarrë veprime
për të adresuar mangësitë e përmendura në shoqëri dhe të mos zbatohen të fundit
dënime . Si rezultat , shteti ka pësuar dëme që arrijnë në 9 , 7
milionë hryvnia . Prokuroria Interdistrict u hap një çështje penale sipas shenjave
krim sipas Pjesa 2 st.364 ( abuzim pushtetin
pozicion ) të Kodit Penal . , tha se " Briri i Zhitomir . "

Share This Post: