Sot në Ukrainëprodhim i tepërt i materialeve të ndërtimit ,
dhe prodhuesit ukrainas kanë zotëruar ato segmente ku ka pasur një varësi të 100 %
për importet . Në një intervistë me PAI " pasuri kapitale ", tha Ivan
Saliy , Kryetar i Bordit Mbikëqyrës të Unionit " Shoqata " ukrainas të Prodhuesit
materialeve të ndërtimit . "

Sipas tij , për shkak të faktit se " propozimi në mënyrë të konsiderueshme
tejkalon kërkesën . " "Në 80% rritje të prodhimit të pllakave qeramike .
Prodhimi i mixes thatë dhe EPS rritur me 24 % ", - tha eksperti .
I. Saliy gjithashtu raportoi se , në krahasim me vitin 2008 , " prodhimit
disa materialeve të ndërtimit ka rënë ndjeshëm . " " Nëse ne flasim për konkrete
dhe tullave , vëllimi i prodhimit të këtyre materialeve ka rënë në proporcion
me rënien e ndërtimit - 50 % . Dhe ulur prodhimin e çimentos :
në qershor 2010 të prodhuar 1 milion ton çimento , dhe në qershor 2008 - 1, 5 milionë
t " , - tha eksperti .

Share This Post: