Rreth 130 mijë ukrainasit nuk kanë marrë ende certifikatën e shtetit për disa arsye

Nga fillimi, aplikimet e qytetarëve të lëshuar dhe që i jepen 22 , 4 mijë e shtetit
vepron në vend të certifikatave . Në Ukrainë , 6 , 91 milionë qytetarë kanë të drejtë të
pjesa e tokës . Nga këto , 99 % ishin dhënë certifikata . Në këtë moment , duke pasur parasysh
6 , 32 milionë e shtetit vepron në pronësinë e tokës .
Por deri tani, jo më shumë se 62 mijë qytetarë të lëshuar nga një trashëgimi noteri
një certifikatë , dokumentet e 40 mijë njerëz janë në procesin e rinovimit
të drejtat e trashëgimisë , pothuajse 25 , 3 mijë njerëz janë të gatshëm të ndryshojnë çertifikatat
aktet shtetërore , 2 , 1 mijë njerëz kanë ndryshuar vendbanimin e tyre dhe u largua
jashtë vendit. Kështu , nxjerrja e akteve të shtetit për të zëvendësuar certifikatat
qytetarëve, të cilët kanë shprehur dëshirën për të zëvendësuar ato , në fakt, janë përfunduar.

Share This Post: