Vitin e kaluar, Ukraina ka pasur një rritje në çmimet për ndërtimin dhe instalimin.

Sipas Shërbimit Shtetëror i Statistikave,indeksi i çmimeve për ndërtimin dhe punë ndërtimi në vitin 2012 në krahasim me 2011 arriti në 112, prej 6 %. Rritja më e lartë është vërejtur në fushën e indeksit të bizneseve të pasurive të patundshme, me qira, inxhinierike dhe shërbimet (13, 4 %), arsimi (13, 2 ​​%), në fushën e shërbimeve shëndetësore dhe sociale (13, 2 ​​% ) dhemë i vogël në prodhimin dhe shperndarjen e energjisë elektrike, gazit dhe ujit (11, 5 % ), bujqësi dhe pylltari (10, 5 % ), në sigurimin e shërbimeve publike dhe shërbime personal (10, 4 % ). Indeksi specifikuar për ndërtesave në periudhën e rritur nga 13, objektet 1 % ( banuar nga 13, 4 %, dhe jo- banimi nga 12 %, 7 ), dhe inxhinieri në 13, 7 %.

Share This Post: