Edhe pse ekzistojnë dispozita për këtë shumë.

Perspektivat për ndërtimin e banesave sociale në Ukrainë sot është mjaft e paqartë. Në lidhje me këtë IAP "pasuri kapitale", tha Ivan Gvetadze, president i "Ndërtimit Urban". "Pa një zhvilluesve të lira e daljes dhe qytetarëve në tregjet financiare, ku ata mund të marrë një bisedë të lirë të holla hua të gjatë në lidhje me atë që ne në mënyrë masive do të ndërtojë shtëpi sociale nuk është e nevojshme. Edhe pse rezervat janë shumë të mëdha, por është e nevojshme për të rishikuar një numër të rregulloreve të vjetëruara, të cilat janë të përfshira në DBN-AH. Kjo do të reduktojë ndjeshëm koston e ndërtimit, dhe atëherë ne mund të flasim për ndërtimin e banesave sociale ", tha eksperti. Më parë është raportuar se klasifikimi i ri i ndërtesave të këtij lloji, si një "strehimit social", nuk do të.

Share This Post: