Niveli i defaults mbi detyrimet e kreditit , duke përfshirë edhe hipotekare
kredive në Ukrainë ka arritur 25 % .

Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko tha në një takim me kryetarët
administratat lokale shtetërore. Mos - pagesa e kredive do të thotë se ,
Nga ana tjetër, dikush nuk është në gjendje të kthehet depozitat e tyre , shtoi ai
tha ai. " Prandaj, ne duhet të bien dakord mbi shërbimin më ritmike
operacionet dhe për të mbajtur një qasje të arsyeshme , ku ka një mundësi - lidh
refinancing dhe ristrukturimin e burimeve , "- tha presidenti . " Është e nevojshme
mos harroni se në fund pas interesave të kreditorit dhe debitorit janë të thjeshta
njerëz " , - tha Jushçenko .

Share This Post: