Zyrtarët e foli sërish për çmimin e pavlefshëm ... Kjo kohë ne po flasim për
tokës ukrainas . Komiteti Shtetëror për Burimet Land
synon këtë vit për të përcaktuar vlerën e mundshme të tokës. Tha
Globalist zëvendës i Komitetit Shtetëror Tretyak Anton dje në një konferencë .

Sipas tij ,Agjencia planifikon të plotë formimin e mundshme
vlerën e tokës si një burim për të siguruar kosto më të lartë
tokës. Tretyak shpjegoi se kostoja e tokës si kapital natyror është
dy komponente - natyrore dhe intelektuale , e cila ka të bëjë me organizimin
shitjet e tokës. "Ne kemi për të vlerësuar vendin si një burim natyror , për të përcaktuar
potencialin e saj natyrore. Kur ne flasim për investime , e konsiderojnë
këtë potencial " , - tha ai. Sipas vlerësimeve të Zëvendës ministrit , kostoja e natyrore
kapacitetin e tokës mund të jetë 7-10 herë më të larta se vlera e saj të tregut.

Share This Post: