Kabineti i autorizuar për të instaluar matesa te energjise elektrike , gaz dhe ujë kompanive
deri në vitin 2010 .

Kabineti i Ministrave urdhëroi ministritë , departamentet dhe qeveria lokale
administratës për të ulur koston e gazit natyror për ngrohje . siç shkon duke thënë
Kabineti i Ministrave , ajo do të bëhet duke vendosur individuale
njësitë e ngrohjes dhe sistemet elektrike energoakkumuliruyuschih me
themelimin e diferenciale ( orë ) matëse të energjisë elektrike .
Qeveria gjithashtu udhëzoi ministritë , departamentet dhe qeveria lokale
administratat e para datës 1 janar 2010 për të siguruar që ndërmarrjet e tyre vartëse
institucionet dhe futjen e matjes detyrueshme të energjisë elektrike , natyrore
, gazit për ngrohje , ujë të ftohtë dhe të ngrohtë .

Share This Post: