Që nga fillimi i këtij viti , një apartament në qytetin letonisht e Jelgava ra
49 % në 377 € për metër . m. Pra , qyteti u bë kampion
Rënia e çmimeve të banesave në vend.

Në çmimet e Kauguri apartament prill ra me 8 % krahasuar me
mars , për të shënuar 472 € për metër katror . m. Në krahasim me fillimin e vitit 2009, çmimet e
ra me 42 % . Në banesën çmimet Salaspils ra me 7 % në krahasim me muajin mars.
Në krahasim me fillimin eçmimeve, " zhytur " me 40 % deri 526 € per " katrore " .
Vigan në çmimin ra në 484 € për metër . m. Kjo është 10 % më pak se në mars,
dhe 43 % nën shifrat janar , sipasBizNews.lv portal .
Në kryeqytetin , Riga , çmimet e apartamenteve në shtëpitë e prodhimit të rënë nga 5 , dhe 7 % në lidhje me
March 38 , 8 % - që nga fillimi i vitit , duke arritur në € 572 për metër . m

Share This Post: