Zyra e prokurorit Solomenskiy qarkut e Kievit në gjykatë një kriminel
Rasti kundërInspektorit të doganore rajonale Kiev , sipas
Shërbimi për shtyp i prokurorisë në Kiev .

Gjatë kryerjes së zhdoganimit të mallrave , përkatësisht të lëngshme - kristal
Monitor LG markë , të marra nga jashtë në një nga kompanitë
me një qind për qind e investimeve të huaja , ai me dashje ka konfirmuar
Kodi i gabuar i zhdoganimit . Si rezultat , shteti
buxhet nuk ka paguar pagesat doganore dhe taksat e detyrueshme për një total
116 $ ths . Zyrtarët e doganave ngarkuar me
krimin sipas Kodit Penal Pjesa 2 st.364 ( abuzim
autoritet apo qëndrim zyrtar . ) Kodit Penal, për veprën penale
dënueshme me burgim për një periudhë 5-8
vjet, me përjashtim të mbajnë pozita të caktuara ose të angazhohen në disa
aktivitete për deri në tre vjet .

Share This Post: