Bordi i drejtorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar ka vendosur për të shpërndarë
ndërmjet vendeve anëtare rezerva shtesë e barabartë me 250 $
miliardë , kreu i departamentit të FMN-së Beaumont profilin Craig

Shpërndarja në proporcion me kuotat kombëtare të vendeve anëtare
FMN-së. Prandaj , pjesa më e madhe janëSHBA dhe BE , Rusia përbënte
rreth $ 6, 6 miliardë e kësaj shume . Megjithatë , thonë zyrtarët
FMN ,përfituesit kryesorë duhet të mësojnë të reja dhe tranzicion
tregjet, veçanërisht në nevojë për para në fushën ekonomike aktuale akute
krizës. Ata janë borxh kolektive rreth $ 100 miliard dollarë në rezerva .

Share This Post: