Vëllimi i shitjeve të shërbimeve nga ndërmarrjet e Ukrainës në janar -qershor 2009
ishte 86 , 4 miliardë USD , të cilat në çmimet e krahasueshme me 15 , 6 % më pak se
njëjtën periudhë në 2008 ,Komiteti Shtetëror i Statistikave
Ukrainë.

Pjesa e shërbimeve të llojeve të ndryshme të , pas transportit dhe komunikimit përbënte rreth
60 % të shërbimeve të përgjithshme . Mesatarisht , një kompani iu shit
shërbimeve gjatë kësaj periudhe të 1637 , UAH 3 . Në të njëjtën kohë , vlera më e madhe e këtij
Norma ishte në ndërmarrjet e Kievit ( 5855 , 7 mijë USD ) dhe Sevastopol ( 2979 , 7
Ths ) .

Share This Post: