Në rajonin e Kievit ekspozuar nga zyrtarët e një prej këshillave të fshatit
Makarov qarkut . Ata shkaktuar dëme të komunitetit territorial të $ 1 , 5
milion USD.

Në rajonin e Kievit ekspozuar nga zyrtarët e një prej këshillave të fshatit
Makarov qarkut . Ata shkaktuar dëme të komunitetit territorial të $ 1 , 5
milion USD. Zyrtarët dy vjet më parë një vendim të falsifikuara shënuar nga seancën e këshillit të fshatit
dhe largohet ngatoke rezervë me sipërfaqe të përgjithshme prej 12 1 ha . prokurorisë
Makarov qarkut filluar një procedim për abuzim me pushtetin
ose të pozitës zyrtare dhe falsifikim zyrtare , raporte të Shërbimit për shtyp e Ministrisë
brendshme .

Share This Post: