Segmentet më premtuese të pasurive të strehimit është një premium klasë
dhe pronat e shitjes me pakicë . Kjo ishte në një konferencë shtypi të raportuara nga
Drejtori i " shekullit XXI " Tsagareishvili Georgy .

Siç është cekur nga G. Tsagareishvili , kërkesa për këto lloje të pronave për shkak të
furnizim të pamjaftueshëm . Sipas ekspertëve , duke marrë parasysh ardhshme
Kampionati "Euro 2012 " ,zhvilluesit e Ukrainës do të jetë gjithashtu në mënyrë aktive të zbatojë
projekte hotel. Sa për segmentin e zyrës , atëherë ajo është mendimi i
G. Tsagareishvili , do të zhvillojnë , por jo aq aktiv si llojet e tjera të pasurive të patundshme.

Share This Post: