Vendi lirë në Evropë të quajtur Maqedoni. Pra, thotë raporti
BE agjenci statistikore të Eurostat-it , e cila krahasuar çmimet e
mallrave dhe shërbimeve në 37 vendet evropiane .

Në Maqedoni , një kandidat për anëtarësim në BE , çmimet janë më të ulëta nga 53
Normat e se mesatarja e BE . Vendi lirë në BE është Bullgaria ,
ku çmimet e konsumit ishin nën mesataren evropiane prej 49
për qind . Në një studim të Eurostat morën pjesë 27 vende - anëtare të BE ,
si dhe tre vendet - kandidate për anëtarësim në BE ( Kroacia, Maqedonia ,
Turqi) , tre shtete - anëtarë të Asociacionit Evropian të Tregtisë së Lirë
( Islanda , Norvegjia dhe Zvicra ) , si dhe Bosnja e Hercegovina, Shqipëria ,
Mali i Zi dhe Serbia . Statistikat Agjencia e krahasuar çmimet e 2 , 5 mijë
llojet e mallrave dhe shërbimeve në këto vende . Por vendi më i shtrenjtë në
Europe - Danimarkë. Nivelit të çmimeve të konsumit në këtë shtet me 41 për qind
më e lartë se mesatarja e BE . Ardhshëm më të shtrenjtë në Evropë u
Norvegjia dhe Zvicra .

Share This Post: