Rezervat ndërkombëtare të Bankës Kombëtare të Ukrainës në korrik u rritën me 8 , 3 % ,
ose 2 , 282 miliardë dollarë .

Si e 3 gusht, ata ishin 29 , 625000000000 , sipas
agjencia " Interfax -Ukrainë " një burim në NBU . Siç është raportuar në maj, ari
rezervat e Bankës Kombëtare në të dhënat operative janë rritur nga 13 , 5 % ,
ose në 3297 , 14 milion dollarë , të kontabilitetit për 31 maj 27 791 , 87 milion
dollarë . Në qershor , rezervat ndërkombëtare të Bankës Kombëtare të Operacioneve
kjo u ul në 1 , 6 %, ose 448 , 73.000.000 $ , në shumën
30 Qer 27 343 , 14 milion dollarë.

Share This Post: