Në qershor , popullsia e Ukrainës u reduktua në 0 , 03 % , ose 15 , 4 -të
, krahasuar me maj dhe më 1 korrik ishte 46 029 , 3 mijë njerëz.
Kjo u njoftua nga Komiteti Shtetëror i Statistikave , të kalojë Ukrainian
News.

Popullsia urbane më 1 korrik , ishte 31 531 , një mijë njerëz ,
se në 0 , 03 %, ose 10 , 7000 persona në krahasim me 1 qershor, Bujqësisë
- 14 498 , 2 mijë vetë , e cila është në 0 , 03 % , ose 4 , 8 mijë më pak
Krahasuar me muajin e kaluar. Siç është raportuar maj , numri i
popullsia e Ukrainës u reduktua në 0 , 04 % , ose 16 , 7 mijë vetë , në krahasim
deri në prill dhe më 1 qershor ishte 46 044 , 7 mijë persona . në vitin 2008 ,
, popullsia e Ukrainës u reduktua në 0 , 5 %, ose 229 , 0000
, krahasuar me fillimin e vitit. Sipas regjistrimit të popullsisë të Ukrainës ,
kryer në dhjetor 2001 , popullsia ishte 48 415 , 5
mijë , nga të cilat 32 538.000 njerëz - popullsisë urbane , 15 877 , 5
mijë njerëz - rurale .

Share This Post: