Редослед држава регистрације генетски модификованих организама
извора хране , адитива и ветеринарских лекова који садрже
таквих организама или произилазе из њихове употребе је одобрен 12. октобра
2010 декрет број 919 Кабинета министара Украјине.

Регистрација се врши Госкомветмедитсини ГМО. Сваки модификовани организам
евидентирају одвојено. Решење о регистрацији или одбијање да се узима
у року од 10 радних дана након подношењазахтева и потребне документације .
Садржајизјаве и списак докумената у реду . документ
ГМ пружа бесплатну регистрацију запериод од 5 година тако што
га уНационални регистар генетски модификованих организама извора
хране , адитива и ветеринарских производа који садрже таквих организама
или добијених од њихове употребе . Информације садржане удржави регистар,
на сајту Госкомветмедитсини , објављено умедијима и слободном
добилазахтевеподносилаца представке. Према чл. 15. Закона «О Дрзави
Систем Кућа устварању, тестирање , транспорт и употреба
генетски модификованих организама ", пред државним регистрацију
ГМО су забрањени њихове производње, руковања , производње и
и руковање производи са њиховим употребу.

Share This Post: