Око 37% Украјинаца , са 150 хиљада долара би купиликућу упредграђу .
Ови резултатианкете спроведене међу посетиоцимапортала "Капитал
некретнине ".

Анкета , која питање је било: "Шта би сте купили , са 150 хиљада
УС $ ? " је присуствовало 187 људи. Мало мање - 27 % испитаника купили
за бипредложени износ се стан уосновним тржишту некретнина , 21% -
на секундарном становања. Са 3 % би купилиземљу, док 12% није инвестирају
ће бити у некретнине.

Share This Post: