Прошле године, Украјина јераст цена за изградњу и уградњу.

Према речима државног статистику службе,индекс цена за изградњу и грађевинске раду у 2012 у односу на 2011 износио је 112, од 6 %. Највећи раст забележен је у индексној области некретнина, закуп, инжењеринг и услуге предузећа (13, 4% ), образовање (13, 2% ), у области здравствене и социјалне услуге (13, 2% ) инајмањи у производњи и дистрибуцији електричне енергије, гаса и воде (11, 5 % ), пољопривреда и шумарство (10, 5%), у пружању јавних комуналних и личних услуга (10, 4 %). Индекс прецизирао за зграде у периоду повећан за 13, 1% ( насељено 13, 4 %, и нестамбених за 12, 7 %), и инжењеринг објеката у 13, 7 %.

Share This Post: