Кабинет одобриоконцептдржаве социо-економских
Програм да обезбеди грађанима становања угодинама 2009-2016 , дизајниран
Министарство регионалног развоја и изградње .

ПремаПрес служба Минрегионстроиа . концепт пружа
развој заједничких принципа пружају грађанима стамбене ,укидање
праксу пружања бесплатне становања. Такође је планирано да иде у државне подршке
обезбеђивање смештаја кроззаједничко учешће грађана и државе
у финансирањуизградње или куповине станова . Концепт такође пружа
да је токомразвоја одговарајући софтвер ће бити детаљно анализирани
смештај свих категорија људи који имају право да га
све из буџета, у циљу примене заједничких приступа
да се реши њихов проблем становања.

Share This Post: