Градским властима да ојачају контролу над садржајем предметауспех
Кијев у добром стању и да ће донетиизвршиоци њихово оштећење
одговоран за накнаду штете . одговарајући ред
16. јануара потписаоКијев градоначелника Леонида Цхерноветски . Ово је било
обавјештава " Главред "Прес служба КСЦА .

У складу саупутствима , планирано је да створикомисију за утврђивање
штете по предметима побољшања. Накнаду штете проузроковане
објеката предвиђено за побољшање у циљу одржавања Паркови, басте
и других зелених површина упаркирање возила у складу
са важећим законом. За сваку чињеницу повреде и изазивање
Ако је објекатподвиг да се припремиизвештај о административним
кривично дело иделаштете. У одсуству извршиоца
незаконито паркирање на лицу места , званичници КП " Киевтранспарксервис "
ће извршити фотографске сликевозила насајту
побољшање сазаписник и да ће послатиматеријал да
одговарајуће мере. Контрола над извршењем како је додељен на главни
управљачку контролу надуређењеграда Кијева , Централна средину
животне средине, КП " Киевзеленстрои " и " Киевтранспарксервис ".

Share This Post: