Викендица у месту је изгубио популарност , кажепубликације " Случај ". У два
први месецгодине уКијеву региону продато само 40 кућа , иако упоследњих месец дана
Купци су пронађене окостотину кућа.

Раније , кадацене станова упрестоници били су астрономске ,кућу у селу мисли
јефтинији алтернатива. Садацена је пао , и станове , викендице и
али не довољно купаца. Међутим, то нијеграница:почетком наредне године
цена падне исподреалне вредности кућа. Иако јекућа ће бити купљено
Међутим, због тога што је цена земљишта ће и даље расте иекономских проблема
једном крају, пише "Бизнис ". УКијеву подручју има 70 колиба
насеља - постојећих и у изради.

Share This Post: