Веркховна Рада регистрованарачун за јачање
одговорност за незаконито лишавање имовинских права на становање.

Недавно, значајно, случајевима незаконитог стицања
имовине грађана, укључујући и - у некретнине трансакције.
Организовани криминал у некретнине се одликује чињеницом да
легализовани криминалци и деловати под "покрити" некретнине предузећа, нотара
фирме и настају када ове службе безбедности Бил "Укључено.
Измјене и допуне Кривичног законика који се односе на одговорност
за незаконито лишавање имовинских права на становање ", треба да се допуни
Члан 358 Кривичног закона четврти део. Овај део даје за одговорност
због фалсификовања докумената на којима губитак власништва
кућу или другу имовину и успоставља казна
затвором од три до осам година. Поред тога, овај закон
предложио да се измени Члан 375 Кривичног закона. Ови
промене односе усвајање судије очигледно незаконите одлуке које
резултирало губитком власништва куће или друге имовине.
Аутор рачуна говорио посланик Јуриј Прокопцхук Бит.

Share This Post: